Projekt Technologické agentury České republiky TD020084

Název „Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod“
Doba řešení leden 2014 - prosinec 2015
Hlavní řešitel Ing. Milena Forejtníková
Další řešitelé Mgr. Jana Ošlejšková, Ing. Alžběta Petránová, Mgr. Jiří Kroča, Ing. Jana Čapková, Ing. Jiří Kučera, Tomáš Morávek, Ing. Marie Polešáková, Ph.D.
Spolupracující organizace Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií

Projekt hodnotí sociálně ekonomické a společenské dopady a dopady na životní prostředí spojené s využitím a ochranou území určených pro budoucí akumulaci povrchových vod (LAPV). Jeho cílem je vytvoření vhodných nástrojů, které poskytnou odborné a objektivní podklady pro územní rozhodování. Upozorňuje na různé aspekty, kladné i negativní dopady další ochrany území či přímo výstavby plánovaných objektů.